HOFF ENSEMBLE

QUIET WINTER NIGHT
Jaar: 2012
A1. Dronning Fjellrose
A2. Stille, Stille Kommer Vi
A3. Dele Alle Ord Og Tanker
A4. Redd Mamma
A5. Sulla, Sulla Krekling
A6. Ville Fjellgut
B1. Blågutten
B2. Hva Skal Hende Nå?
B3. Vesle, Rare Bygdeunge
B4. En Blånissekveld
B5. Kveldslokk For Små Unger
B6. Lys I Desember